Privacy

 

Hoe gaan wij met uw gegevens om?
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van u en uw kind. De gegevens die we tijdens de hulp verzamelen komen in een dossier dat op de naam van uw kind staat. Behalve voor de hulpverlening aan uw zoon of dochter kunnen de gegevens ook anoniem gebruikt worden voor onderzoek om de hulpverlening te verbeteren en voor controle door de Inspectie Jeugdzorg.
 
Inzage door u
U kunt op uw verzoek het dossier van uw kind inzien. Als uw kind 16 jaar of ouder is, heeft u hiervoor wel de toestemming van uw zoon of dochter nodig.
 
Inzage door uw zoon of dochter
Als uw kind jonger is dan 12 jaar dan kan hij zijn dossier niet inzien.
Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar dan hebben zowel ouders als kind recht op inzage.
Als uw zoon of dochter ouder is dan 16, dan kan uw kind zijn dossier inzien zonder toestemming van u als ouder/verzorger.
 
Dezelfde leeftijdregels gelden ook als ouders of kinderen om een correctie of vernietiging van dossiergegevens vragen. Bijvoorbeeld als deze aantoonbaar onjuist zijn. U houdt als ouder altijd het recht op correctie en vernietiging van onjuiste gegevens die over u of uw kind gaan.


Deel dit artikel