Interessante links

 

 • Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (klik hier)

  Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond kan kinderen en gezinnen uit deze regio voor hulp doorverwijzen naar TriviumLindenhof. 

 • Jeugdbescherming west (klik hier)

  Jeugdbescherming west kan kinderen en gezinnen uit de regio's Zuid-Holland Noord, Zuid-Holland Midden, Haaglanden en Zuid-Holland Zuid voor hulp doorverwijzen naar TriviumLindenhof.

 • Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (klik hier)

  Het AKJ is een onafhankelijke organisatie, die ondersteuning biedt door middel van Vertrouwenspersonen voor cliënten. TriviumLindenhof werkt nauw samen met het AKJ.

 • Veilig Thuis (klik hier)
  Als je te maken krijgt met geweld in huiselijke kring kun je daar altijd wat aan doen. Of het nu om jezelf gaat of om iemand anders. Of je nu vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap. De website 'Voor en veilig thuis' van de rijksoverheid is er om je te helpen bij die eerste stap naar hulp en advies.

 • Raad voor de Kinderbescherming (klik hier)
  De Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld als de omstandigheden van een kind en zijn gezin zorgelijk zijn, de geboden vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende is of het gezin geen hulp accepteert.

 • Jeugdinterventies (klik hier)
  Op deze site vindt u informatie over evidence based programma’s in de jeugdsector. TriviumLindenhof voert er daar een aantal van uit.

 • Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (klik hier)
  Het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland is een groep van jeugdzorginstellingen, die een samenhangende meet- en verbeterbeweging in de jeugdsector wil realiseren. TriviumLindenhof is aangesloten bij het Sejn.

 • Nibud (klik hier)
  Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens. Het Nibud richt zich daarbij ook op consumenten.

   

 • Slachtofferhulp Nederland (klik hier)

  Slachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit.

 • Landelijk Bureau Inning Ouderbijdragen (klik hier)
  Voor een aantal vormen van hulpverlening is een ouderbijdrage verplicht gesteld. De uitvoering hiervan ligt bij het Landelijk Bureau Inning Ouderbijdragen. Op hun website geven ze ook informatie over de regeling en de actuele bedragen die ermee gemoeid zijn.

 • Kindertelefoon (klik hier)

  Op de landelijke website van de Kindertelefoon wordt uitgebreid verteld wat de Kindertelefoon doet en is informatie te vinden over van alles en nog wat. Je mening kun je kwijt in het forum of de klaagmuur. Er zijn aparte pagina's voor volwassenen die nog meer willen weten over de Kindertelefoon.

 • Nederlands Jeugdinstituut (klik hier)

  Het Nederlands Jeugdinstituut is een onafhankelijke, landelijke organisatie die zich richt op vernieuwing en verbetering van de praktijk van zorg en welzijn voor kinderen, jongeren en hun ouders.

Deel dit artikel