crisisopvang-2013-2

Crisisopvang

 

Als (een van de) ouders ziek wordt en niet meer voor de kinderen kan zorgen, als er veel ruzie is  waardoor kinderen of jongeren niet meer veilig thuis kunnen wonen en opvang door familie of anderen in hun netwerk niet mogelijk is, kan crisisopvang een (tijdelijke) oplossing bieden.

 

VOOR AANMELDEN OF CONTACT:

 

OVERDAG:
Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam: 010 - 233 00 00
Bureau Jeugdzorg Provincie Zuid Holland Zuid: 078 - 633 47 00

 

BUITEN KANTOORUREN:
Buiten kantooruren en in het weekend kunt u voor crisisopvang het beste contact opnemen met een vestiging van Bureau Jeugdzorg in uw regio. Een maatschappelijk werker is voor dringende gevallen bereikbaar.

 
In de Stadsregio Rotterdam geeft een antwoordapparaat van de vestiging hiervoor een nummer.
In de regio Zuid-Holland Zuid kunt u bellen naar het nummer van Intertel: 0251 - 263459. Daar legt men vervolgens contact met iemand van Bureau Jeugdzorg.

 

Wat houdt crisisopvang in?
Crisisopvang bestaat uit het zeven dagen per week bieden van veilige dag- en nachtopvang, in combinatie met begeleiding door een ambulante hulpverlener. In een periode van vier weken wordt in overleg met alle betrokkenen intensief gezocht naar een oplossing voor de situatie die is ontstaan. Sommige locaties hebben een noodbed voor een nacht of weekend.

 

Voor wie is het?
Crisisopvang is er voor kinderen van vier tot twaalf jaar en voor jongeren van twaalf tot achttien jaar die niet veilig thuis kunnen wonen en acute hulp nodig hebben.

 
Crisisopvang PLUS is er voor kinderen tussen de vier en twaalf jaar die extra zorg nodig hebben vanwege mogelijke psychiatrische problematiek, zoals een stoornis in het autistisch spectrum of met hechtingsproblemen. Crisisopvang is niet geschikt voor kinderen of jongeren met ernstige lichamelijke en verstandelijke beperkingen of met verslavingsproblemen.

 

Wat is onze werkwijze?
Crisisopvang is snel beschikbaar, meestal dezelfde dag nog. Vrijwel direct nadat een gezin met de crisishulp te maken krijgt, starten de gesprekken met de ouders en kind of jongere: Hoe is de situatie ontstaan, welke problemen worden ervaren en welke oplossingen zijn er mogelijk om hiermee om te gaan? De crisisopvang wordt gebruikt om veranderingen in gang te zetten en snel een nieuw perspectief te vinden, zoals met wat extra hulp snel weer terug naar huis, bij familie of pleeggezin gaan wonen of een plek vinden in een van de andere voorzieningen van TriviumLindenhof.

 

Hoe lang duurt de hulp?
Crisisopvang duurt niet langer dan vier weken. Er kan zonder indicatiebesluit gebruik van worden gemaakt. Met een indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg kan de crisisopvang worden verlengd. Dit is het geval wanneer een kind of jongere is aangemeld voor vervolghulp, maar nog wacht op een plaats.

 

 


 

 

 

Meer informatie?

 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met TriviumLindenhof. U kunt hier ook een afspraak maken voor een vrijblijvend oriƫntatiebezoek.

 

leegpixel

Aanmelden

 

U kunt zich aanmelden via Bureau Jeugdzorg, bij een vestiging in de provincie waar u woont.

 

Lees meer over de aanmeldprocedure.

 

Deel dit artikel